2006

Bůh je připraven vymyslet
každý den nový způsob,
jak Ho potěšit.
Teď je otázka,
zda to přijmeš.
Přijmeš to?
Vždycky?