202

Po tisíciletí
jsem miloval Boha nevědomě,
ale od této chvíle
budu milovat Boha vědomě.