204

Bůh má jen jeden prostý požadavek:
tvou vnitřní a vnější poslušnost.
Pokud můžeš tento požadavek splnit,
budeš schopen Jej udělat šťastným
a On bude schopen udělat šťastným tebe.