2305

Nepočítal jsem své zisky a ztráty.
Proto mě můj Pán Nejvyšší
udělal manažerem
Jeho vlastního duchovního obchodního Centra.