2309

Sebepřekonání je vnitřní bohatství,
které těší vnitřního Pilota víc,
než cokoliv jiného.