235

Odevzdanost procvičována,
vděčnost prožívána,
dokonalost přijímána,
uspokojení dosaženo.