236

Stal se obětí
falešné kritiky,
že kopíroval
všechno od ostatních.
Prohlašuji,
že prostě odhalil schopnosti,
které po celou dobu měl.