239

Když jsem byl snílek o Bohu,
můj Pán mi řekl:
“Pojď, pojď, už je pozdě!”

Když jsem byl hledající Boha,
můj Pán mi řekl:
“Poběž, poběž, chci,
abys tu byl včas!”

Když jsem byl milovník Boha,
můj Pán mi řekl:
“Leť, leť, mám tolik věcí,
které ti chci říct!”