24808

Mysl se dožaduje pozornosti,
srdce touží po odměně.
Proto běda,
ani mysl, ani srdce nejsou připraveny
bezvýhradně milovat Boha.