24809

Jak si jen přeji, abych mohl vždy promlouvat
ke svému Pánu Nejvyššímu
úplně stejně jako má duše:
šepotem ticha.