24811

Žádám svého Pána,
aby ke mně rychle přišel.
Můj Pán se ptá:
„Jsi skutečně připravený
Mě přijmout?“