24812

Pokud existuje někdo
buď v Nebi, nebo na Zemi,
kdo je na mě tak rozzlobený,
jako jsem já sám,
kvůli promrhání tolika
Božího Času na Zemi,
pak tou osobou není nikdo jiný
než má vlastní duše!