24815

Co mi neustále
zachraňuje život?
Jen jedna věc:
dech vděčnosti mého srdce
k mému Pánu Nejvyššímu.