24816

Miluješ-li svého Mistra
bezvýhradně,
tehdy se stane Nejvyšším Vládcem
tvého srdce.
Pokud ho však miluješ s výhradami,
tehdy ho můžeš každou chvílí
přeměnit na skutečného žebráka.