24838

Můj Pane Nejvyšší,
požehnej mě
stále se zvětšující vírou,
abych Tě těšil
každým dechem svého srdce.