24839

Jen ten, kdo se odevzdal,
a ne ten, kdo říká,
že se chystá odevzdat,
bude kolíbán
ve vždy milujícím Objetí Boha.