2503

Nejlepší cesta pro ty,
kdo chtějí realizovat Boha
a uspokojit Boha Jeho vlastním Způsobem,
je vytvořit si jednotu
se světem uvnitř i
se světem vně.