2504

Předtím, než na tvé dveře
zaklepe pokušení,
oploť si svůj život
čistotou božského úsměvu.