2533

Na počátku
Bůh nikdy neočekává
bezpodmínečnou pozornost.
Očekává ale
nerozdělenou pozornost.