2534

Běda, proč jsem si zvolil
slepou mysl a divoké vitálno?
Proč, proč v tomto
tak krátkém životě?