2602

Hledající, který dělá stálý pokrok,
nikdy ve svém mentální světě
nechodí jíst do restaurace podezírání.