2603

Můj život koncentrace mi ukazuje
Boží ochrannou Hradbu.
Můj život meditace doopravdy vidí
kolem mě Boží ochrannou Hradbu,
jak mě chrání.