26918

Ó má mysli,
jestliže neopustíš pochybnost,
víra za tebou nikdy nepřijde,
aby ti dala radost.