26943

Boží Oko Soucitu
a Boží Srdce Odpuštění
se mají navzájem velmi rádi.