26944

Stejně jako srdce,
také mysl může vzývat
blaženost ticha,
pokud chce.