2812

Mé srdce-stavitel slíbilo,
že pro mě postaví
překrásný oltář,
kde budu moci uctívat
mého Věčného Pána Nejvyššího.