2813

Nemusím vědět,
kde je tvůj úkryt,
ale určitě vím,
že když se schováváš,
neděláš správnou věc.