2822

Rostlinka blaženosti je velmi křehká.
Buď opatrný, když se jí dotýkáš,
a buď plný modliteb, když ji zaléváš
oddaným pláčem svého srdce.