2823

Nejsi připraven koupit si
los Boží Loterie,
protože se bojíš
moci bohatství vlastněného lidmi.