2824

Čekáš-li na své srdce,
až se posílí,
čekáš-li na svou mysl.
až se uklidní,
čekáš-li na svůj život,
až se osvítí,
pak běda, nemyslím, že budeš mít
chvilku opravdového štěstí.