2924

Kdo může očekávat dramatickou změnu
ve svém životě?
Ten, kdo se odevzdal noci nevědomosti,
nebo ten,
kdo se odevzdal Božímu Světlu Vize.