2925

Dokud se nezřekneš své pýchy
z poznání i nepoznání světa,
nemůžeš být v bezpečí
ani dokonalý.