2927

Pochybnost ti přichází říct
nejen jak jsi od Boha vzdálený,
ale také jak blízko jsi ke své smrti.