2930

Dvě nejvzácnější dlouholeté zkušenosti
jsou vryty do mého srdce:
nejsem nepostradatelný
a můj Pán Nejvyšší je bezpodmínečný.