2932

Viděl jsme mnoho
lhostejných myslí,
ale ani jedno
lhostejné srdce.

Cítil jsem mnoho
nejistých srdcí,
ale nikdy
nejistou duši.