2933

Jestliže miluješ sny,
budeš mít nezměrné světlo.
Jestliže miluješ nezměrné světlo,
staneš se Boží Mocnou Rukou.