2935

Z Boží Nemocnice
jsem dostal nejnovější zprávu:
má pochybující mysl je na cestě
svého kompletního uzdravení.