2941

Jelikož tvé neuspokojené vitálno
nechce spáchat sebevraždu,
požádej svou osvícenou duši,
aby byla na divoký život
tvého vitálna přísná.