302

Nyní, když tvé naděje
míří jen vzhůru,
každý den k tobě přijde
s trvalou ranní blažeností.