306

Svět tleská
jen tvým drobkům manifestace.
Bůh ale v tichosti tleská
tvému moři zasvěcení aspirace.