307

Nebál se udělat
těžká rozhodnutí.
Proto je dnes požehnán
novou budoucností:
životem dokonalosti v Božím Uspokojení.