310

Můj Pane, těšíš mě tím,
že buď naplníš, nebo nenaplníš
mé touhy.
Co se stane, můj Pane,
když nebudu mít žádné touhy?
"Mé dítě,
když nebudeš mít žádné touhy,
budu mít možnost zasadit
své vlastní Rostliny věčné Aspirace
do nanejvýš úrodné půdy tvého srdce."