315

Jestliže víš všechno,
odpověz mi dvě otázky,
které mě souží již dlouhou dobu:
Je mi Bůh skutečně nadřazený?
Kdy se stanu dalším Bohem?