3207

Když mé srdce myslí na Boha,
vidí rezervoár
Nektaru Blaženosti.

Když má mysl myslí na Boha,
nevidí nic, než Boží
nejvyšší Nezájem.