3208

Jestliže chceš zůstat
sluhou svých tužeb,
Bůh bude určitě čekat,
dokud nebudeš chtít
být Jeho partnerem Nekonečnosti.