324

Říkáš mi,
že jsi neuspěl
ve svém duchovním životě.
Říkám ti,
že není těžké začít znova.
Ale teď začni
s bezpodmínečným odevzdáním svého srdce.
Určitě se ti to podaří.