329

Jen proto, že jsem starý,
myslíš si, že nebudu schopen
naplnit potřebu Lidstva?

Jen proto, že je mladý,
myslíš si, že nebude schopen
nést poselství Božskosti?