334

Jestliže má nevědomost schopnost
zavřít tvé oči,
nemyslíš,
že Bůh nemá schopnost
tvé oči otevřít?
Jen dej Bohu šanci!