3308

Jsou dvě písně,
které osvěcují srdce:
poslušné srdce mé čistoty
a spokojený život mé pokory.