3309

Chceš, aby tě Bůh viděl
jen dveřmi tvého srdce
ale Bůh se chce na tebe podívat
také dveřmi tvé omezené mysli.